Over Het Eetcafé

Het Eetcafé is een on- en offline hangout voor boer en burger. Wat? Nou, een website waar boeren en burgers elkaar ontmoeten. De meeste mensen in Nederland wonen in de stad, en degenen die in de stad wonen, weten steeds minder over hun eten. Waar komt het vandaan, wie maakt het? De kranten staan vol met soms verontrustende stukken over bijvoorbeeld paardenvlees in je lasagne en plofkip of bofkip. Stadsmensen zijn daardoor vaak kritisch naar de boer, maar als we heel eerlijk zijn: wat weten we nou precies van de dagelijkse praktijk op een boerderij?

Of ben jij boer of tuinder? Dan weet jij het antwoord op bovenstaande vragen. Maar weet jij ook wat consumenten van jou willen? Wat ze belangrijk vinden? Waar ze voor willen betalen? De antwoorden op die vragen zijn voor jou misschien lastiger te beantwoorden.

Gelukkig is er een heldere link tussen beide werelden, het gaat tenslotte over ons voedsel. Een aantal onderwerpen – dierenwelzijn, milieu, GMO, bodemvruchtbaarheid – zijn beladen, en discussies hierover lopen vaak uit op een welles-nietes gesprek. Waar twee wereldbeelden bij elkaar komen en waar het begint te schuren, ontstaan de mooiste dingen. Daarom is de dialoog tussen stad en platteland zo belangrijk.

Met Het Eetcafé brengen de Youth Food Movement (YFM) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) boeren en burgers samen. Om elkaar te leren kennen, vragen te stellen, kritisch te zijn en discussie te voeren, omdat voedsel verbindt.

Kom verder!

Naast het online platform, organiseren we het komende jaar Eetcafé’s door het hele land; in de stad en op het platteland. We nodigen boeren uit in de stad, om de consument te ontmoeten. En we sturen stedelingen het platteland op, om te kijken waar hun eten vandaan komt.

Het Eetcafé is onderdeel van de internationale webcampagne FoodPoliticsEU.

NAJK en YFM werken in dit project samen met Netwerk Platteland en worden ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.


Het project is mede-gefinancierd door de Europese Commissie, DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling.