Nederland heeft een sterke internationale positie op landbouw. Onze landbouwexport is hoog; niet alleen in producten, maar ook in kennis. Helaas is die kennis sterk gericht op productiviteit, in plaats van op toekomstbestendigheid. Die positie en onze kennisinstituten moeten we inzetten om in Nederland en daarbuiten de transitie naar...